Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
AgroGreen

AgroGreen

AgroGreen® - to autorska probiotyczna technologia uprawy zbóż, hodowli koni oraz odchowu brojlerów kurzych. W metodzie tej wykorzystujemy produkty technologii firmy ProBiotics.

Jest to krok w stronę wpomagania produkcji roślinnej i zwierzęcej w sposób zgodny z ekologią oraz ekonomią. Dążymy do stopniowej redukcji, a następnie eliminacji środków chemicznych oraz antybiotyków z rolnictwa.

Do tej pory udało nam się osiągnąć:

W stajni:
- eliminację odorów w stajni

- eliminację pasożytów i larw much

- poprawę przyswajalności paszy oraz zmniejszenie kolkowania

- poprawę jakości obornika końskiego do zastosowania na polu

Na polach

- postępującą redukcję stosowania środków ochrony roślin

- eliminację chemicznych środków grzybobójczych

- poprawę plonowania przy jednoczesnym radykalnym zmniejszeniu zastosowania nawozów sztucznych

- lepszą jakość zboża

Na fermie brojlerów kurzych:

- postępującą redukcję środków chemicznych z paszy

- trwałą eliminację antybiotyków

- eliminację procesu dezynfekcji

- poprawę jakości środowiska na fermie- redukcję upadków

- poprawę jakości obornika kurzego

- poprawę zdrowotności kurczaków

- zdecydowaną poprawę jakości mięsa kurczaków