Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » PSR 2019

Puchar Stajni Raduszyn 2019

 

Puchar Stajni Raduszyn 2019

            Puchar Stajni Raduszyn jest cykliczną imprezą jeździecką ukierunkowaną na propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję jeździectwa w gminie Murowana Goślina oraz jej sąsiedztwie.

            Na Puchar Stajni Raduszyn składają się wybrane imprezy odbywające się na terenie Stajni Raduszyn. W cyklu tym liczy się rywalizacja zarówno w dyscyplinie Ujeżdżenia oraz Skoków przez przeszkody.

            Od wszystkich uczestników wymaga się zapoznania i przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem (zał. nr 1). Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań do startu w zawodach.

            Jednym z najważniejszych celów Pucharu Stajni Raduszyn, jest zachęcanie wszystkich uczestników Pucharu do osiągania najwyższego możliwego poziomu wyszkolenia, podnoszenia swojej wiedzy oraz kształtowania świadomości jeździeckiej zarówno sportowej jak i w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.

Organizator:

Klub Jeździecki Raduszyn
Raduszyn 4
62-095 Murowana Goślina 

Regulamin imprezy

 

1. Zawodnicy

            W cyklu mogą brać udział tylko klienci Szkoły Jazdy Konnej Stajni Raduszyn, pensjonariusze Stajni Raduszyn oraz członkowie Sekcji Jeździeckiej i Klubu Jeździeckiego Raduszyn

            Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o zgodzie na udział w zawodach sportowych. Oświadczenie dostępne jest na stronie www.kosakowscy.pl w zakładce Puchar Stajni Raduszyn 2019. Zalecane jest ubezpieczenie NNW.

            Zawodnicy mają prawo do dwukrotnego startu w każdej edycji. Do klasyfikacji konkursu i generalnej pod uwagę brany będzie wynik lepszego przejazdu.

            Podczas udziału w zawodach obowiązuje elegancki strój jeździecki oraz kask, a minimalne umiejętności wymagane do udziału, to samodzielny kłus i galop do zawodów w Ujeżdżeniu oraz umiejętność skakania do zawodów skokowych.

 

2. Kategorie

            Juniorzy młodsi - do 13 lat

            Juniorzy - do 18 lat

            Seniorzy - od 19 lat

Wiek określany zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia. Kategoria będzie utworzona jeśli zakwalifikuje się w niej co najmniej 3 jeźdźców.

 

3. Konie

            Zawodnicy nie posiadający własnych koni startować będą na koniach losowanych, udostępnionych przez organizatora. Zawodnik nie może startować w dwóch edycjach Pucharu na tym samym koniu pod rząd. Koń losowany może startować na jednych zawodach maksymalnie 4 x. Konie przypisane będą do dwóch zbiorów - ze względu na poziom zaawansowania wymagany od jeźdźców.

Kolejność startów w poszczególnych konkursach jest losowana.

 

4. Punktacja w klasyfikacji Pucharu

            W klasyfikacji końcowej Pucharu brane są pod uwagę wyniki z każdej edycji zawodów składających się na cykl. W klasyfikacji w poszczególnych kategoriach Pucharu uwzględnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali przynajmniej w dwóch etapach.

Ujeżdżenie:

Programy zgodnie z propozycjami

Skoki:

1. Mini LL 40 cm konkurs

2. Mini LL 60 cm konkurs

Przejazd 10 punktów. Dodatkowe punkty (do 10 miejsca) odwrotnie do zajmowanych miejsc.

Dodatkowo będzie można zdobyć punkty z wiedzy teoretycznej

 

4. Terminy zawodów:

- Etap I Zawody Wewnętrzne - A (Ujeżdżenie)                                 27 kwietnia

- Etap II Zawody Towarzyskie - A                                                   25 maja

- Etap III Zawody Wewnętrzne - B (Skoki)                                      29 czerwca

- Etap IV Zawody Wewnętrzne - B                                                  21 września

- Etap V Punkty z wiedzy teoretycznej - Quiz                                   21 września          

- Ceremonia zakończenia cyklu: podczas Wigilii Stajni Raduszyn  21.12.19 r.

 

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą poczty elektronicznej na adres: stajnia.raduszyn@gmail.com

Tytuł: Zgłoszenie Etap ... (podajemy numer etapu) + imię i nazwisko starującego

W treści prosimy wpisać:

Imię i nazwisko zawodnika oraz program ujeżdżeniowy lub nr konkursu w dyscyplinie skoków

 

6. Opłaty

Klient stajni - 50 zł za start

Członek Klubu i Sekcji - 40 zł za start

Opłaty wnosimy wyłącznie w biurze zawodów na godzinę przed rozpoczęciem przejazdu. Razem z opłatą, przy pierwszym starcie w cyklu, niezbędne jest złożenie oświadczenia o zgodzie rodziców na udział w zawodach sportowych.

 

7. Nagrody

Na każdym etapie rozety dla wszystkich uczestników i nagrody rzeczowe minimum do 3 miejsca

 

Nagrody za miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Stajni Raduszyn 2019

 

W kategorii Juniorzy młodsi

1. Pamiątkowy puchar oraz karnet 5 jazd w grupie

2. Pamiątkowy puchar oraz karnet 3 jazdy w grupie

3. Pamiątkowy puchar oraz jazda indywidualna z wybranym instruktorem

4. Karnet na dwie jazdy w grupie

5. Jazda gratis

 

W kategorii Juniorzy

1. Pamiątkowy puchar oraz karnet 5 jazd w grupie

2. Pamiątkowy puchar oraz karnet 3 jazdy w grupie

3. Pamiątkowy puchar oraz jazda indywidualna z wybranym instruktorem

4. Karnet na dwie jazdy w grupie

5. Jazda gratis

 

W kategorii Seniorzy

1. Pamiątkowy puchar oraz karnet 5 jazd w grupie

2. Pamiątkowy puchar oraz karnet 3 jazdy w grupie

3. Pamiątkowy puchar oraz talon na dwugodzinny teren

4. Talon na dwugodzinny teren

5. Jazda indywidualna z wybranym instruktorem

Nagrody zostaną wręczone podczas Wigilii Stajennej 21.12.19 r. roku podczas specjalnej ceremonii kończącej cykl Pucharu Stajni Raduszyn 2019

 

8. Informacje ogólne

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich.