Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » PSR 2017

Puchar Stajni Raduszyn 2017

 

    

Puchar Stajni Raduszyn 2017

            Puchar Stajni Raduszyn jest cykliczną imprezą jeździecką ukierunkowaną na propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję jeździectwa w gminie Murowana Goślina oraz jej sąsiedztwie.

            Na Puchar Stajni Raduszyn składają się wybrane imprezy odbywające się na terenie Stajni Raduszyn. W cyklu tym liczy się rywalizacja zarówno w dyscyplinie Ujeżdżenia oraz Skoków przez przeszkody.

            Od wszystkich uczestników wymaga się zapoznania i przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem (zał. nr 1). Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań do startu w zawodach.

            Jednym z najważniejszych celów Pucharu Stajni Raduszyn, jest zachęcanie wszystkich uczestników Pucharu do osiągania najwyższego możliwego poziomu wyszkolenia, podnoszenia swojej wiedzy oraz kształtowania świadomości jeździeckiej zarówno sportowej jak i w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.

 

Organizator:

Klub Jeździecki Raduszyn

Raduszyn 4

62-095 Murowana Goślina

 

Regulamin imprezy

 

1. Zawodnicy

            W cyklu mogą brać udział tylko klienci Szkoły Jazdy Konnej Stajni Raduszyn, pensjonariusze Stajni Raduszyn oraz członkowie Sekcji Jeździeckiej i Klubu Jeździeckiego Raduszyn

 

            Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o zgodzie na udział w zawodach sportowych. Oświadczenie dostępne jest na stronie www.kosakowscy.pl w zakładce Puchar Stajni Raduszyn 2017. Zalecane jest ubezpieczenie NNW.

 

            Zawodnicy mają prawo do dwukrotnego startu w każdej edycji. Do klasyfikacji konkursu i generalnej pod uwagę brany będzie wynik lepszego przejazdu.

 

            Podczas udziału w zawodach obowiązuje elegancki strój jeździecki oraz kask, a minimalne umiejętności wymagane do udziału, to samodzielny kłus i galop do zawodów w Ujeżdżeniu oraz umiejętność skakania do zawodów skokowych.

 

2. Kategorie

            Juniorzy młodsi - do 13 lat

            Juniorzy - do 18 lat

            Seniorzy - od 19 lat

Wiek określany zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia.

 

3. Konie

            Zawodnicy nie posiadający własnych koni startować będą na koniach losowanych, udostępnionych przez organizatora. Zawodnik nie może startować w dwóch edycjach Pucharu na tym samym koniu pod rząd. Koń może startować na jednych zawodach maksymalnie 4 x. Konie przypisane będą do dwóch zbiorów - ze względu na poziom zaawansowania wymagany od jeźdźców.

Kolejność startów w poszczególnych konkursach jest losowana.

 

4. Punktacja w klasyfikacji Pucharu

            W klasyfikacji końcowej Pucharu brane są pod uwagę wyniki z każdej edycji zawodów składających się na cykl. W klasyfikacji w poszczególnych kategoriach Pucharu uwzględnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali przynajmniej w dwóch etapach.

 

Ujeżdżenie:

1. Program L-6 Z

2. Program L-6 R

3. Program L-3

4. Program L-1

 

Przejazd 10 punktów. Dodatkowe punkty (do 10 miejsca) odwrotnie do zajmowanych miejsc.

 

Skoki:

1. Mini LL 40 cm konkurs

2. Mini LL 60 cm konkurs

 

Przejazd 10 punktów. Dodatkowe punkty (do 10 miejsca) odwrotnie do zajmowanych miejsc.

 

3. Mini LL 70 cm z trafieniem w normę czasu

 

Lp.

Przewinienie

Kara

1

Zrzutka

1 pk

2

Każde przejście do stępa

1 pk

3

Pierwsze nieposłuszeństwo konia

2 pk

4

Pierwsze nieposłuszeństwo konia połączone z rozbudową przeszkody

2 pk + 6 sek.

5

Drugie nieposłuszeństwo

4 pk

6

Trzecie nieposłuszeństwo

eliminacja

7

Upadek zawodnika lub konia

eliminacja

8

Przekroczenie podwójnej normy czasu

eliminacja

 

Zwycięzcą zostaje zawodnik który otrzymał najmniejsza liczbę punktów karnych, a zmierzony czas jego przejazdu jest najbliższy oficjalnie podanej normie czasu, bez względu na to czy norma ta została przekroczona czy nie.

 

Przejazd 10 punktów. Dodatkowe punkty (do 10 miejsca) odwrotnie do zajmowanych miejsc.

 

4. Terminy zawodów:

- Etap I Zawody Wewnętrzne - A (Ujeżdżenie)                                  22 kwietnia

- Etap II Zawody Towarzyskie - A                                                  21 maja

- Etap III Zawody Wewnętrzne - B (Skoki)                                       1 lipca

- Etap IV Zawody Wewnętrzne - B                                                 22 lipca

- Ceremonia zakończenia cyklu: Festyn Żelaznej Podkowy              19 sierpnia

 

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą poczty elektronicznej na adres: stajnia.raduszyn@gmail.com

 

Tytuł: Zgłoszenie Etap ... (podajemy numer etapu) + imię i nazwisko starującego

 

W treści prosimy wpisać:

Imię i nazwisko zawodnika oraz program ujeżdżeniowy lub nr konkursu w dyscyplinie skoków

 

6. Opłaty

Klient stajni - 40 zł za start

Członek Klubu - 30 zł za start

Opłaty wnosimy wyłącznie w biurze zawodów na godzinę przed rozpoczęciem przejazdu. Razem z opłatą niezbędne jest złożenie oświadczenia o zgodzie rodziców na udział w zawodach sportowych.

 

7. Nagrody

Na każdym etapie rozety dla wszystkich uczestników i nagrody rzeczowe minimum do 3 miejsca

 

Nagrody za miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Stajni Raduszyn 2017

 

W kategorii Juniorzy młodsi

1. Pamiątkowy puchar oraz karnet 5 jazd w grupie

2. Pamiątkowy puchar oraz karnet 3 jazdy w grupie

3. Pamiątkowy puchar oraz jazda indywidualna z wybranym instruktorem

4. Karnet na dwie jazdy w grupie

5. Jazda gratis

 

W kategorii Juniorzy

1. Pamiątkowy puchar oraz karnet 5 jazd w grupie

2. Pamiątkowy puchar oraz karnet 3 jazdy w grupie

3. Pamiątkowy puchar oraz jazda indywidualna z wybranym instruktorem

4. Karnet na dwie jazdy w grupie

5. Jazda gratis

 

W kategorii Seniorzy

1. Pamiątkowy puchar oraz karnet 5 jazd w grupie

2. Pamiątkowy puchar oraz karnet 3 jazdy w grupie

3. Pamiątkowy puchar oraz talon na dwugodzinny teren

4. Talon na dwugodzinny teren

5. Jazda indywidualna z wybranym instruktorem

 

Nagrody zostaną wręczone w czasie zawodów Festynu Żelaznej Podkowy 19 sierpnia 2017 roku podczas specjalnej ceremonii kończącej cykl Pucharu Stajni Raduszyn 2017

 

8. Informacje ogólne

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich.

 

Propozycje 22.04.17 r.

Propozycje 21.05.17 r.

 

Regulamin Pucharu Stajni Raduszyn 2017

Zał. 1 Kodeks postępowania z koniem

Zał. 2 Zgoda rodziców/opiekunów na udział w imprezie