Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » ZR-A 22.05.21 r.

ZR-A 2021

 
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH 
I Eliminacje Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu 2021
                           Szkoła Jazdy Konnej Stajnia Raduszyn                          
22.05.2021 r.
 

1. Organizatorzy:

Klub Jeździecki Raduszyn

Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina

2. Termin i miejsce:

22.05.2021 r., godzina rozpoczęcia – 9:00;

Szkoła Jazdy Konnej Raduszyn, Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina 

3. Zgłoszenia:

do dnia 17.05.2021 r. do godziny 22:00 poprzez panel zawodykonne.com. Listy startowe oraz rozpiska godzinowa będą dostępne 19.05.2020 r. na stronie: www.zawodykonne.com. Należy zaznaczyć w zgłoszeniu udział w eliminacjach Pucharze Wielkopolski. 

Wstępne listy starotwe

4. Komisja sędziowska:

Przewodniczący: Jerzy Łukomski

Członkowie: Liliana Jachimowicz, Monika Warych,

Komisarz: Monika Warych K2 Asystent komisarza: Anna Rząsa K3

5. Warunki ogólne:

a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2021 wraz z oficjalnymi wytycznymi związanymi z COVID- 19 obowiązującymi w dniu imprezy.

b. Przepisy Weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ wydanie 2021.

c. Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w Ujeżdżeniu wydanie 2021.

d. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia wydanie 2021.

e. Regulamin Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu 2021.

f. Zawody regionalne - wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami; zawodnicy – aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ, konie – aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ, paszport z ważnym szczepieniem przeciwko grypie.

g. Dodatkowe regulacje: WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 aktualne w dniu zawodów

6. Opłaty:

a. Wszystkie opłaty należy uiścić przelewem. Osoby, które nie uiściły opłaty, nie będą dopuszczone do startu.

b. Opłaty dokonane przelewem do dnia 17.05.21 r.:

- zawody regionalne - 100 zł/1 przejazd,

- boks - 80 zł w dniu zawodów

Nazwa banku:            Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

Adres odbiorcy:        ul. Poznańska 12, 62-095 Murowana Goślina

Nazwa odbiorcy:      Klub Jeździecki Raduszyn

Numer konta:             82 904400010020024119940001

W tytule należy wpisać: ZR – imię i nazwisko zawodnika oraz imię konia

W przypadku wycofania zawodnika do 16.05.21 r. przedpłata zostanie zwrócona.

d. Rezerwacja boksów tylko i wyłącznie za pośrednictwem Biura SJK Raduszyn: stajnia.raduszyn@gmail.com / 516 178 532 – Halina Kosakowska

Każda zmiana na listach startowych – 50 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)

7. Program zawodów:

R1 L-1Ra eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Młodzicy na Kucach (20x40) – TYLKO KUCE

R2 P-6 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Juniorów na Kucach (20x40) – TYLKO KUCE

R3 L-3 zawody regionalne (20x60)

R3 P-1 zawody regionalne (20x60)

R4 D-1 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Juniorów (20x60)

R5 N-4 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Open (20x60)

R6 C-1 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Seniorów (20x60)

Link do aktualnych programów

Do klasyfikacji liczy się wynik pierwszego przejazdu. Drugi przejazd jest przejazdem treningowym.

UWAGA! Konkursy eliminacyjne Pucharu Wielkopolski mają charakter otwarty i dostępne są dla wszystkich zarejestrowanych zawodników. Dla uczestników Pucharu Wielkopolski prowadzona jest osobna klasyfikacja w ramach Rankingu Pucharu Wielkopolski W Ujeżdżeniu (należy zgłosić chęć udziału w eliminacjach Pucharu Wielkopolski przy składaniu zgłoszenia). 

8. Nagrody:

Pamiątkowe puchary dla miejsc 1-3 i flot's dla 25% startujących w każdym konkursie. Nagrody rzeczowe w przypadku co najmniej 5 par w konkursie.

9. Sprawy weterynaryjne:

W przypadku nagłych wypadków kontakt z lekarzami weterynarii: Lecznica dla koni Lek. Wet. Piotr Stachowiak – 600 635 801

Jankowo Dolne 59, 62-214

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni:

a. szczepienie podstawowe: - pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień - drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia

b. szczepienie przypominające:

- pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego

- szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienia bazowe

- kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach musza być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu

- konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni

- konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni

- każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania szczepienia koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie min. szczepienie podstawowe

- każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

10. Warunki techniczne:

a. Arena A czworobok konkursowy 20m x 60m – podłoże piaszczyste

c. Rozprężania  40m x 55m – podłoże piaszczyste

11. Kodeks postępowania z koniem:

a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania i transportu.

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.

d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.

e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości oraz w razie konieczności – eutanazji.

f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.