Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Sekcja Odznaki

Sekcja Odznak w Raduszynie

Sekcja Odznaki.

Od 1 października 2019 zapraszamy na zajęcia Sekcji Odznak.

Są to zajęcia grupowe (max 5 osób) które poprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy Pani Halina Kosakowska oraz Pan Filip Kucera.

Zajęcia są ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu na brązową lub na srebrną odznakę jeździecką.

Zajęcia będą odbywały się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18:00. 

Koszt udziału w zajęciach to 400 zł/miesiąc

Kwotę prosimy regulować na konto do 10 dnia każdego miesiąca:

Andrzej Kosakowski

Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

                                                             40 1020 4027 0000 1302 0920 8937

                                                             Tytułem: Sekcja [imię i nazwisko]

Składka uprawnia do:

- udziału w zajęciach 2 razy w tygodniu

- szafki na czas uczestnictwa w zajęciach

- ubezpieczenia grupowego NNW

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma podstawowymi informacjami dotyczącymi celu działania Sekcji.

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.

W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2  i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

  1. Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
  2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka – rekomendowane dla dzieci.
  4. Koń zebrany w zadaniach - Gaba Krzyżanowska, Katarzyna Królak, wyd. Pszczo w głowie – rekomendowane dla dzieci
  5. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka
  6. Jak nauczać jeździectwa. Podręcznik dla instruktorów i trenerów – praca zbiorowa. Wyd. Akademia Jeździecka. (teoria sportu - złota odznaka)
  7. Zestaw pytań na odznaki jeździeckie.

 

Sam egzamin składa się z 4 części:

     I opieki stajennej (dotyczy tylko odznaki brązowej);

    II ujeżdżeniowej;

   III skokowej – kandydat może przystąpić do niej pod warunkiem zaliczenia części ujeżdżeniowej;

   IV części teoretycznej; z podaniem ocen w skali od 1 do 10 (z dokładnością do 0,5 pkt).Minimalną oceną zaliczającą jest 5,5 pkt

 

W czasie egzaminu, egzaminatorzy porównują umiejętności jazdy konnej z wymaganiami opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez PZJ. Oceny egzaminatorów są ostateczne.

 

ocena umiejętności obchodzenia się z koniem

ocena umiejętności ujeżdżeniowych - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona prawidłowo.

ocena umiejętności w skokach - oceniany będzie prawidłowy dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez kolejne przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami. Prawidłowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.

ocena wiadomości teoretycznych – pytania zadawane przez egzaminatora są dostosowane do poziomu egzaminu odznaki.

 

Planowany termin wyjazdu na egzamin na odznaki to maj/czerwiec 2020 roku.

Przed wyjazdem na egzamin planowany jest egzamin wewnętrzny, niezbędny do zaliczenia!

 

Przystępując do Sekcji, pamiętajmy:

Sekcja jest formą uporządkowanego i celowego rozwoju Państwa pociech pod kątem pięknej, ale trudnej pasji jaką jest jeździectwo. Egzamin na odznaki jest przede wszystkim pretekstem, jest to wielowątkowa podróż podczas której dzieci/młodzież mogą się w stosunkowo krótkim czasie, rozwinąć pod różnymi względami, a czynnikiem mobilizującym jest zwieńczenie w postaci Odznaki, którą można później z dumą nosić.

 

Informacji dodatkowych udziela Pani Halina Kosakowska 516 178 532

 

Przepisy, pytania, próba ujeżdżenia dostępne na stronie PZJ.