Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Egzamin na odznaki

Egzamin na odznaki brązową oraz srebrną

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej. Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.

W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2  i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

  1. Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
  2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka


Serdecznie zapraszamy do Raduszyna by sprawdzić swoje umiejętności i udokumentować swoje kwalifikacje jeździeckie.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko
2. Pesel
3. Miejsce urodzenia
4. Adres
5. Telefon kontaktowy
6. Informację czy zdajemy na dużym koniu, czy na kucu oraz czy na własnym koniu czy wypożyczonym
 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: stajnia.raduszyn@gmail.com - w tytule prosimy wpisywać EGZAMIN

Informacji dodatkowych udziela Pani Halina Kosakowska 516 178 532

Osoby zdające na odznakę srebrną proszone są o podanie numeru legitymacji brązowej odznaki oraz przywiezenie legitymacji na egzamin.

Osoby zdające egzamin poprawkowy proszone są o przywiezienie kopii protokołu z pierwszego egzaminu.

 

Koszty egzaminów na odznaki jeździeckie:

Koszt egzaminu na odznakę jeździecką brązową 130 zł

Koszt wypożyczenie konia na egzamin na odznakę brązową 60 zł

Koszt egzaminu na odznakę jeździecką srebrną 130 zł

Koszt wypożyczenie konia na odznakę srebrną 120 zł

Opłatę za wypożyczenie konia ponosimy w dniu egzaminu

 

Istnieje możliwość wynajęcia boksu dla konia na dzień egzaminu - koszt w wysokości 30 zł (ilość ograniczona).

Jeżeli koń zostanie przywieziony w przeddzień egzaminu - cena boksu wynosi 60 zł.

Inne koszty:

- 50zł poprawa egzaminu na odznakę brązową i srebrną

 

Opłatę za egzamin prosimy wpłacać w dniu egzaminu lub na konto:
 
Stajnia Raduszyn
Raduszyn 4, 62-095
Murowana Goślina
Nr konta: 35 1020 4027 0000 1502 0368 5070
Tytułem: odznaka jeździecka (data)
 
Przy opłacie przelewem prosimy o przyniesienie potwierdzenia przelewu.
 

Podczas egzaminu niezbędny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód lub legitymacja szkolna).

 

Prosimy również o przywiezienie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PZJ (chodzi o umieszczenie informacji o posiadaczu odznaki na ich stronie). Dokument do pobrania tutaj.

 

Przepisy, pytania, próba ujeżdżenia dostępne w zakładkach:

- Egzamin na brązową odznakę,

- Egzamin na srebrną odznakę.