Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

01.04. 2014

Ubezpieczenie


Na początku zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą ubezpieczeniową przygotowaną przez PZJ we współpracy z firmą Ergo Hestia. Jest to specjalne ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków skierowane w szczególności dla amatorów sportu konnego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.PZJ.pl

Ubezpieczenie wypadkowe dla jeźdźców (NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

 W ramach oferty podstawowej otrzymujecie Państwo:

-Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe podczas uprawiania – jeździectwa w szczególności: sportu amatorskiego, sportu wyczynowego, rekreacji, treningu oraz wszelkich czynności związanych z obsługą koni
-Zakres terytorialny ubezpieczenia – Europa

Zakres  odpowiedzialności:

-Śmierć w wyniku NNW – 50 000 zł,                                        
-Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW  (system świadczeń stałych) – 50 000 zł,
-Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW (system świadczeń proporcjonalnych) – 20 000 zł – ten wariant obejmuje złamania,                                         
-Przystosowanie do życia w niepełnosprawności  (zwrot kosztów) – 10 000 zł,  
-Przeszkolenie zawodowe inwalidów – 5 000 zł,                               
-Nabycie środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych – 5 000 zł,
-Odbudowa stomatologiczna zębów  - 2 000 zł,                                
-Usługi Assistance           

Za opłatą dodatkowej składki zakres można dodatkowo rozszerzyć o:

-Za 5 zł – (dodatkowe) złamanie wskutek NW do kwoty 2 500 zł                                              
-Za 35 zł – zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji wskutek NW      do kwoty 10 000 zł        
-Za 35 zł – dzienne świadczenie szpitalne + rekonwalescencja    na do kwoty 18 000 zł   
-Za 100 zł – jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej, trwałej i nieodwracalnej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej do kwoty 100 000 zł
-Za 50 zł – zwrot kosztów operacji plastycznej do kwoty 10 000 zł