Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

21.04. 2015

ZT-A Raduszyn 23.05.15 r.


Zawody odbędą się w Raduszynie 23 maja 2015 roku.

 

Zapraszamy na Zawody Towarzyskie Autoryzowane w Ujeżdżeniu

 

1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy: Klub Jeździecki Raduszyn

3. Termin zawodów: 23 maja 2015 (sobota)

4. Warunki: piaszczysty parkur i rozprężalnia.

5. Zgłoszenia do dnia 20.05.2015 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com.

6. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 21.05.15 r.

7. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00

8. Komisja Sędziowska:

- Monika Warych, Halina Kosakowska,

9. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych.

2. Wymagana dokumentacja:

- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa,

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich.

5. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny.

6. Opłaty:

Startowe we wszystkich konkursach 40 zł. Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem. Osoby zdające odznakę mają już opłacony przejazd.

7. Możliwość wynajęcia boksów na dzień zawodów, rezerwacje pod numerem tel.: 516 178 532. Koszt 30 zł.

8. Program zawodów:

Konkurs nr 1 Program L - 0 – czworobok 20 x 40

Konkurs nr 2 Program L - 3 – czworobok 20 x 40

Konkurs nr 3 Program L6R – czworobok 20 x  40

Do pobrania:

Program L - 0

Program L - 3

Program L6R

Plan czworoboku

9. Nagrody: Flots dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach do trzeciego miejsca.

10. W czasie imprezy dostępny będzie catering.

W tym samym dniu odbędzie się egzamin na odznaki jeździeckie (brązowa i srebrna).

Informacje: Halina Kosakowska tel. 508 056 316

 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 20.04.2015 – Ryszard Szymoniak

 

Kodeks Postępowania z Koniem

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich

bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

W załączniku znajdują się zatwierdzone propozycje.