Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

25.04. 2017

II Etap PSR


II Etap odbędzie się w połączeniu z Zawodami Towarzyskimi w Ujeżdżeniu 

 

 oraz

 

Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu 21.05.17 r.

II Etap Pucharu Stajni Raduszyn

1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy:        Klub Jeździecki Raduszyn

                                   Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

3. Termin zawodów: 21 maja 2017 (niedziela)

4. Warunki techniczne:

                                   piaszczysta rozprężalnia 40m x 55m

                                   piaszczysty czworobok 20m x 40m, 20m x 60m

5. Termin zgłoszeń: 17 maja 2017, wyłącznie na adres stajnia.raduszyn@gmail.com

6. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 17.05.17 r.

7. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00

8. Osoby oficjalne:

Sędzia główny: Monika Warych

Sędzia: Tomasz Mossakowski

Komisarz: Halina Kosakowska

9. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych

2. Wymagana dokumentacja:

- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start (dla klientów Stajni Raduszyn oraz członków SJ oraz KJ Raduszyn wystarczy 1 zgoda na cały cykl zawodów)

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów

4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich

5. Opłaty:

Startowe we wszystkich konkursach 50 zł dla zawodników spoza Stajni Raduszyn

Startowe dla zawodników Stajni Raduszyn 40 zł

Startowe dla zawodników SJ oraz KJ Raduszyn 30 zł

Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem

8. Możliwość wynajęcia boksów na dzień zawodów, rezerwacje pod numerem tel.: 516 178 532

- boksy w dniu zawodów 40 zł, ilość boksów ograniczona

8. Program zawodów:

Konkurs nr 1 Klasy L6-Z (20 m x 40 m)

Konkurs nr 2 Klasy L-1 (20 m x 40 m)

Konkurs nr 3 Klasy L-3 (20 m x 60 m)

Konkurs nr 4 Klasy P-2 (20 m x 60 m)

Aktualne programy ujeżdżeniowe znajdziecie Państwo tutaj

Mając na względzie dobro konia w dniu zawodów koń 6-letni lub starszy może startować 2 razy. Klasyfikowany będzie wynik lepszego przejazdu.

9. Nagrody: rozety dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach do trzeciego miejsca

10. W czasie imprezy dostępny będzie catering

11. Uwaga podczas całej imprezy na terenie Stajni Raduszyn wymagane będzie używanie ochronnego okrycia głowy w czasie jazdy na koniu (kask/cylinder/toczek). Dotyczy również rozprężalni. Nie zastosowanie się do wytycznej może zaskutkować eliminacją zawodnika z zawodów. Prosimy o dobry przykład dla dzieci i młodzieży - dziękujemy :-)

Kodeks postępowania z koniem.

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.