Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

22.08. 2017

Propozycje MWA-A 10.09.17 r.


Dziękujemy za bardzo liczne zgłoszenia! Łącznie w niedzielę czeka nas aż 84 przejazdów! W każdym programie mamy po kilkunastu reprezentantów. Postaramy się jeszcze dzisiaj ułożyć listy startowe, natomiast już możemy podać przybliżone godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów:
L-1 9:00
L-3 11:25
P-2 14:35
P-4 16:35

Listy startowe II Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu Raduszyn 10.09.17 r.

W przypadku zmian, błędów na listach startowych prosimy o informację drogą e-mail na adres stajnia.raduszyn@gmail.com

Poniżej propozycje:

1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy:        Klub Jeździecki Raduszyn

                                   Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

3. Honorowy patronat: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Pan Dariusz Urbański

4. Termin zawodów: 10 września 2017 (niedziela)

5. Warunki: piaszczysty czworobok i rozprężalnia

6. Zgłoszenia udziału w zawodach do dnia 5 września 2017 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com

7. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 5.09.17 r.

8. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00.

9. Osoby oficjalne:

Komisja Sędziowska:

Przewodniczący: Monika Warych

Członkowie: Jerzy Łukomski

Członkowie: Liliana Jachimowicz

Komisarz: Halina Kosakowska

Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów z III klasą

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu

1. W Mistrzostwach Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżeniu, nie może startować osoba posiadająca aktualną licencję w Wielkopolskim Związku Jeździeckim, ani Polskim Związku Jeździeckim w dyscyplinach Ujeżdżenia, Skokach przez Przeszkody ani WKKW. Osoby posiadające aktualną licencję w wymienionych instytucjach mogą startować w kategorii Profi Open.

2. W konkursach o tytuł Mistrza Wielkopolski we wszystkich kategoriach do klasyfikacji liczyć się będą tylko mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego.

3. Konie 5-letnie i starsze. Każdy koń ma prawo do maksymalnie dwóch przejazdów.

4. Zawodnicy są klasyfikowani odrębnie w swoich grupach wiekowych.

Jeden koń może startować pod dwoma różnymi jeźdźcami w dowolnej kategorii wiekowej. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej i tylko na jednym koniu/kucu.

4. Wymagana dokumentacja:

- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa,

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start

- w celu potwierdzenia wieku i miejsca zamieszkania zawodnika prosimy o okazanie legitymacji / dowodu osobistego (dotyczy tylko udziału w konkursach o Mistrzostwo). Wiek określany jest na podstawie roku urodzenia

5. Mistrzostwa rozgrywane będą w kategoriach:

Kuce (do 149 cm)

- Dzieci i Juniorzy młodsi od 9 do 15 roku życia,

Konie (powyżej 149 cm)

- Junior od 12 do 18 roku życia,

- Senior powyżej 18 roku życia

- Profi Open - wszystkie kategorie wiekowe z aktualną licencją WZJ/PZJ

6. Ubiór: zgodnie z przepisami PZJ

7. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny

8. Opłaty:

Startowe w konkursach Mistrzostw i Profi Open 60 zł. Zawodnicy startujący w konkursach bez udziału w klasyfikacji - 40 zł

Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed starte

9. Istnieje możliwość wynajęcia boksów na dzień zawodów, rezerwacje pod numerem tel.:

516 178 532 - Halina Kosakowska

- boksy w dniu zawodów 50 zł, ilość boksów ograniczona

10. Program zawodów           :

Konkurs nr 1 Klasy L-1 (20 m x 40 m) o Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Dzieci i Juniorów Młodszych na Kucach

Konkurs nr 2 Klasy L-3 (20 m x 60 m) o Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Junior

Konkurs nr 3 Klasy P-2 (20 m x 60 m) o Mistrzostwo Wielkopolski Amatorów w dyscyplinie Ujeżdżenia w kategorii Senior

Konkurs nr 4 Klasy P-4 (20 m x 60 m) Profi Open

Prawo startu w konkursie nr 1 mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy, ale sklasyfikowani ostatecznie będą tylko zawodnicy w tej kategorii wiekowej na kucach do wysokości 149 cm wzrostu

Prawo startu w konkursach nr 2 i nr 3 mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy, ale sklasyfikowani ostatecznie będą tylko zawodnicy w tej kategorii wiekowej

Prawo startu w konkursie nr 4 mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy, ale sklasyfikowani ostatecznie będą tylko zawodnicy z aktualną licencją WZJ/PZJ

11. Nagrody:

Dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną wręczone: medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Mistrzowie w kategoriach Dzieci, Juniorzy i Seniorzy nagrodzeni będą okolicznościową derką.  Dla wszystkich par biorących udział w zawodach organizator przewiduje rozety

Nagrody rzeczowe

I m

II m

III m

Konkurs nr 1 MD i JM

120 zł

80 zł

60 zł

Konkurs nr 2 MJ

250 zł

150 zł

100 zł

Konkurs nr 3 MS

300 zł

200 zł

100 zł

Konkurs nr 4 Profi Open

300 zł

200 zł

100 zł

 

Łączna pula nagród rzeczowych: minimalnie 1960 zł. Wartość wszystkich nagród łącznie ponad 3200 zł

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

13. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni, zawodników oraz osób trzecich

14. Uwaga: na rozprężalni obowiązuje ochronne nakrycie głowy, zarówno dla zawodnika jak i luzaka. Nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu może skutkować nie dopuszczeniem do startu lub dyskwalifikacją zawodnika

15. W czasie imprezy dostępny będzie catering

16. Impreza jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy Murowanej Gośliny

 

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

                                                                                              Klub Jeździecki Raduszyn

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 24.06.2017 – Ryszard Szymoniak

Kodeks postępowania z koniem.

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.