Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

13.09. 2017

Finał PSR 2017


 

 Etap IV PSR - Finał Cyklu

Zawody Wewnętrzne w Skokach przez Przeszkody 22.10.17 r.

Listy startowe na niedzielne zawody:

Konkurs nr 1 40 cm

Wanessa Krupa - Basket

Katarzyna Arczykowska - Dżoker

Ewa Perczak - Jagoda

Zosia Nawrocka - Sadyk

Marta Najewska - Romeo

Maria Cieślak - Mona

Marta Najewska - Romeo - przejazd treningowy

Magdalena Bach - Żelewska Pokusa

Weronika Król - Jagoda

Julia Sobisiak - Sadyk

Wiktoria Wasielewska - Bystra

Marta Jaworska - Diablo - przejazd treningowy

Ola Andrzejewska - Kartago - przejazd treningowy

Alicja Gracz - Sadyk

Wiktoria Kasseja - Bystra

Wanessa Krupa - Jagoda

Konkurs nr 2 60 cm

Marta Jaworska - Diablo - przejazd treningowy

Natalia Idzik - Rusałka

Iza Dobak - Belweder

Oliwia Ratajczak Barczello

Andrzej Kosakowski - Mefisto/Caira - przejazd treningowy

Ola Andrzejewska - Kartago - przejazd treningowy

Andrzej Kosakowski - Mefisto/Caira - przejazd treningowy

Jagoda Henclewska - Basket

Daria Dobak - Rusałka 

Nicole Wierzejewska - Barczello

Wiktoria Kasseja - Belweder 

Maja Szymańska - Madea

Lena Lewandowska - Mona

Hania Och Oleksy - Mirado - przejazd treningowy

Julia Żebrowska - Rusałka

Gaja Bromberek - Barczello

Zosia Siwak - Belweder

Natalia Perlicjan - Madea

Ola Perkowska - Basket 

Hania Och Oleksy - Mirado - przejazd treningowy

Oliwia Szczepaniak - Mona

Daria Sygnecka - Barczello

Wiktoria Wasielewska - Belweder

Martyna Paczkowska - Madea

Propozycje:

1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy:        Klub Jeździecki Raduszyn

                                   Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

3. Termin zawodów: 22 października 2017 (niedziela)

4. Warunki: piaszczysty czworobok i rozprężalnia

5. Zgłoszenia udziału w zawodach do dnia 16 października 2017 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com - w tytule prosimy wpisywać PSR IV

6. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 16.10.17 r.

7. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00

8. Osoby oficjalne:

Sędzia główny: Halina Kosakowska

9. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych

2. Wymagana dokumentacja:

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów

4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich

5. Opłaty:

Startowe we wszystkich konkursach:

- 40 zł dla klientów stajni

- 30 zł dla dla członków Klubu

Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem

8. Program zawodów:

Konkurs nr 1 o wysokości 40 cm

Konkurs nr 2 o wysokości 60 cm

Podział koni na konkursy:

Nr 1 40 cm

- Bystra

- Jagoda 

- Romeo

- Sadyk

- Basket

- Mona

Nr 2 60 cm

- Rusałka

- Belweder

- Barczello

- Mirado (tylko dla części jeźdźców)

- Madea

Przypominamy że zgodnie z zapisami regulaminu PSR można zgłosić chęć tylko 2 przejazdów. Nie można zmieniać koni w konkursach (np. Barczello nie może startować w 40 cm itp.)

Każdy koń może odbyć maksymalnie 4 przejazdy.

Konie prywatne mogą startować maksymalnie 2 x, konie stajenne (losowane) mogą startować 4 x

Losowanie koni odbędzie się w czwartek 21.09 w Raduszynie, zapraszamy chętnych na losowanie o godzinie 20:15 do Młyna. Nieobecni będą mieli tak samo wylosowane konie jak obecni. Zgłoszenia po terminie moga być rozpatrywane negatywnie, zależnie od ilości przejazdów i dostępności koni.

Nie ma możliwości zamiany wylosowanego konia.

9. Nagrody: rozety dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach do trzeciego miejsca

10. W czasie imprezy dostępny będzie catering

Kodeks postępowania z koniem.

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.

Zapraszamy do zgłaszania i do zobaczenia.