Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

17.01. 2018

Szafki


W celu wynajęcia szafki udajemy się do Pani Katarzyny Arczykowskiej, od poniedziałku do piatku od 16:00 do 20:00 

Regulamin użytkowania szafek w Stajni Raduszyn

1. Szafki stanowią własność Stajni Raduszyn i są oddane do dyspozycji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Szafki oddane są do dyspozycji wyłącznie klientów Stajni Raduszyn, nie mogą być udostępniane ani oddawane osobom z poza Stajni.

3. Uszkodzenia szafki prosimy niezwłocznie zgłaszać instruktorom bądź właścicielom Stajni.

4. Prosimy nie naklejać, ani nie rysować żadnych ozdobników na zewnętrznej stronie szafki. W środkowej części można ozdabiać szafkę w sposób odwracalny (naklejki, zdjęcia itp.). W przypadku uszkodzenia szafki, osoba której powierzono szafkę, może zostać zobowiązana do zwrotu kosztów naprawy szkód.

5. Szafki przeznaczone są na przechowywanie sprzętów jeździeckich oraz rzeczy osobistych. Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane w szafce tylko na czas pobytu w stajni.

6. Prosimy nie zostawiać w szafce mokrych rzeczy ani jedzenia. Prosimy o użytkowanie szafek zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Stajni bądź regulaminu użytkowania szafek, osoba której powierzono szafkę, może zostać zobowiązana do natychmiastowego zdania szafki.

8. Chęć wynajęcia szafki zgłaszamy osobie dyżurującej na stajni od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

9. Szafki rozdysponowywane są przez właścicieli stajni po uzgodnieniu zosobą dyżurującą na stajni w tygodniu. Pierwszeństwo w przyznaniu szafki mają:

a) członkowie Klubu oraz Sekcji

b) osoby często jeżdżące

c) osoby z długim stażem w naszej Stajni

10. Od 1.02.2018 roku za użytkowanie będzie naliczana opłata w wysokości 2 zł/miesiąc.

11. Opłaty prosimy wnosić u osoby dyżurującej popołudniu na stajni. Opłaty prosimy wnosić na co najmniej 6 miesięcy z góry. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z szafki, niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.

12. Z opłaty zwolnieni są instruktorzy oraz członkowie Klubu oraz Sekcji Jeździeckiej Raduszyn