Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

28.03. 2018

Polowa próba dzielności klaczy


 

 

 

Klacze sprawdzane będą na terenie naszej stajni 16.09.18 r. pod kątem ich przydatności do hodowli.

 
 

Rozpoczęcie Polowej Próby Dzielności o godzinie 10:00

Komisja w składzie:

Marek Żóławski

Jarosław Szymoniak

Janusz Skórkowski

Lidia Perek 

 

Program Próby:

 

1) Ocena klaczy (klacze bez licencji)

- Cena Marzeń

- Poiljanna

- Bacardi

- Ca Ira

- Marcowy Walc

- Banicja

- Barodia

- Bylandia

- Arnika

- Madea

 

2) Próba skoków luzem - kolejność koni ustalana z komisją. Przewidywane 4 - 6 prób z finalną wysokością 110 - 120 cm

 

3) Jazda testowa pod jeźdźcem hodowcy oraz pod jeźdźcem desygnowanym ze strony komisji związkowej - p. Milena Barczyk-Najdowska

Klacze sprawdzane będą pod siodłem w trzech chodach, klacze w grupach 3 - 4 konie

- Cena Marzeń / Banicja / Bacardi (HK) / Marcowy Walc (AK)

- Poiljanna / Bylandia / Madea (HOO)

- Ca Ira (HK) / Arnika (AK) / Barodia (AA)

 

4) Na koniec przewidziana jest dekoracja dla wszystkich koni uczestniczących w próbie. Przewidziane są nagrody finansowe dla najlepszych klaczy.

 

Szacowany czas trwania próby ok. 5 godzin

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni, zawodników oraz osób trzecich

Uwaga: na rozprężalni obowiązuje ochronne nakrycie głowy, zarówno dla zawodnika jak i luzaka. 

Opłata za każdego konia w próbie dzielności 20 zł dla Związku

Koszt boksu 20 zł - płatne u organizatora (siano, pasza treściwa we własnym zakresie)

W trakcie imprezy dostępny będzie catering

Bezpośredni kontakt z organizatorem - Andrzej Kosakowski 508 056 316 / stajnia.raduszyn@gmail.com