Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

04.03. 2019

I Etap PSR już wkrótce


 

 Etap I Pucharu Stajni Raduszyn 2019

Serdecznie zapraszamy na

Zawody Wewnętrzne w Ujeżdżeniu 27.04.19 r.

1. Miejsce zawodów:     Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy:          Klub Jeździecki Raduszyn

                                   Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

3. Termin zawodów: 27 kwietnia 2019 (sobota)

4. Warunki: piaszczysty czworobok i rozprężalnia

5. Zgłoszenia udziału w zawodach do dnia 24 kwietnia 2019 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com

W tytule prosimy wpisywać PSR I etap

Imię i nazwisko uczestnika oraz konkurs, w którym chciałby spróbować sił, a także preferowanego konia. Jeśli ilość zgłoszeń będzie odpowiadała liczbie koni oraz możliwych przejazdów, konie nie będą losowane.

Losowanie koni odbędzie się w piątek 12.04 w Raduszynie, zapraszamy chętnych na losowanie o godzinie 20:15 do Młyna. Nieobecni będą mieli tak samo wylosowane konie jak obecni. Zgłoszenia po terminie mogą być rozpatrywane negatywnie, zależnie od ilości przejazdów i dostępności koni.

Nie ma możliwości zamiany wylosowanego konia.

Konie prywatne mogą startować maksymalnie 2 x, konie stajenne (losowane) mogą startować 4 x

6. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 24.04.19 r.

7. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00

8. Osoby oficjalne:

Sędzia Główny: Monika Warych (przewodnicząca kolegium sędziów ds systemu odznak)

Komisarz: Halina Kosakowska

9. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych

2. Wymagana dokumentacja:

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów

4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich

5. Opłaty:

Startowe we wszystkich konkursach:

- 50 zł dla klientów stajni

- 40 zł dla dla członków Klubu oraz Sekcji

Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem

8. Program zawodów:

Konkurs nr 1 Klasy L-1 (20 m x 40 m)

Konkurs nr 2 Klasy L-3 (20 m x 40 m)

Konkurs nr 3 Klasy L6R (20 m x 40 m) - program na Brązową Odznakę

Dopuszczalne są przejazdy treningowe w innych programach, po uzgodnieniu z organizatorami

9. Nagrody: rozety dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach do trzeciego miejsca

10. W czasie imprezy dostępny będzie catering

_______________________________________________________________________________________

Regulamin Pucharu Stajni Raduszyn 2019

Załącznik nr 1 Kodeks postępowania z końmi

Załącznik nr 2 Zgoda rodziców lub opiekunów

Załącznik nr 3 Zasady rozprężania koni