Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

30.04. 2019

ZRiT - A Raduszyn 25.05.19 r.


 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU

Szkoła Jazdy Konnej Stajnia Raduszyn 25.05.2019 r.

 

1. Organizatorzy:

Klub Jeździecki Raduszyn

Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina

 

2. Termin i miejsce:

25.05.2019 r.  Szkoła Jazdy Konnej Raduszyn, Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

 Godzina rozpoczęcia – 8:00 dla Programu L-1; 9:00 dla Programu L-3

Listy startowe

3. Zgłoszenia:

do dnia 23.05.2019 do godziny 22:00 na adres mailowy: zgloszenia.zawody@gmail.com listy startowe oraz rozpiska godzinowa będą dostępne 24.05.2019 na stronie: www.zawodykonne.com. Należy zaznaczyć w zgłoszeniu udział w eliminacjach Pucharze Wielkopolski. Należy zaznaczyć w zgłoszeniu start na kucu lub dorosły na kucu.

Uwaga, w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń, powstaną dwa czworoboki. 

Równloegle odbędą się konkursy L-1, L1 R-K, P-3 na małym czworoboku, oraz L-3 na dużym czworoboku

4. Komisja sędziowska:

Przewodniczący: Jerzy Łukomski

Członkowie: Liliana Jachimowicz, Monika Warych, Agnieszka Kowalczyk

Sędzia WZJ: Monika Warych

Komisarz: członkowie Komisji sędziowskiej rotacyjnie we współpracy z sędziami praktykantami III klasy

 

5. Warunki ogólne:

a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2015.

b. Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2015.

c. Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w Ujeżdżeniu wydanie 2018.

d. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia wydanie 2019.

e. Regulamin Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu 2019.

f. Zawody regionalne - wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami; zawodnicy – aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ, konie – aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ, paszport z ważnym szczepieniem przeciwko grypie.

 

6. Opłaty:

a. Wszystkie opłaty należy uiścić przelewem lub uiścić w biurze zawodów przed startem. Osoby, które nie uiściły opłaty, nie będą dopuszczone do startu. Sprawdzanie dokumentacji i opłaty za udział w biurze zawodów godzinę przed konkursami zawodów.

b. Opłaty dokonane przelewem do dnia 21.05.19 r.:

- zawody regionalne - 70 zł/1 przejazd,

- zawody towarzyskie – 50 zł/1 przejazd,

- boks - 40 zł w dniu zawodów

Nazwa banku:         Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

Adres odbiorcy:      ul. Poznańska 12, 62-095 Murowana Goślina

Nazwa odbiorcy:    Klub Jeździecki Raduszyn

Numer konta:          82 904400010020024119940001

W tytule należy wpisać: ZRiT – imię i nazwisko zawodnika oraz imię konia

W przypadku wycofania zawodnika do 21.05.19 r. przedpłata zostanie zwrócona.

c. Opłaty dokonane gotówką w dniu zawodów:

- zawody regionalne - 80 zł/1 przejazd,

- zawody towarzyskie – 60 zł/1 przejazd,

- boks - 50 zł w dniu zawodów

d. Rezerwacja boksów tylko i wyłącznie za pośrednictwem Biura SJK Raduszyn: stajnia.raduszyn@gmail.com / 516 178 532 – Halina Kosakowska

Każda zmiana na listach startowych – 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)

 

7. Program zawodów i kolejność konkursów:

Podajemy kolejność rozgrywania konkursów:

T1 L-1 (20x40)
R1 L-1R-K eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Młodzicy na Kucach (20x40) – TYLKO KUCE
R2 P-3 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Juniorów na Kucach (20x40) – TYLKO KUCE
przerwa na powiększenie czworoboku
T2 L-3 (20x60)
R3 P-1 (20x60)
R4 D-2 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Juniorów (20x60)
R5 N-4 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Open (20x60)
R6 C-2 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Seniorów (20x60)
R7 CC-4 (20x60)

W ramach zawodów rozgrywany będzie również konkurs w ramach Pucharu Stajni Raduszyn. Ze względów organizacyjnych tym razem kwalifikowane będą jedynie przejazdy w programie L-1. Serdecznie zapraszamy do zapisów na stajnia.raduszyn@gmail.com

UWAGA! Konkursy eliminacyjne Pucharu Wielkopolski mają charakter otwarty i dostępne są dla wszystkich zarejestrowanych zawodników. Dla uczestników Pucharu Wielkopolski prowadzona jest osobna klasyfikacja w ramach Rankingu Pucharu Wielkopolski W Ujeżdżeniu (należy zgłosić chęć udziału w eliminacjach Pucharu Wielkopolski przy składaniu zgłoszenia).

 

8. Nagrody:

Pamiątkowe puchary dla miejsc 1-3 i flot's dla 25% startujących w każdym konkursie. Nagrody rzeczowe w przypadku conajmniej 5 par w konkursie.

 

9. Sprawy weterynaryjne:

W przypadku nagłych wypadków kontakt z lekarzami weterynarii: "Morbus-Vet" Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Michał Stachowiak606 647 850

62-200 Szczytniki Duchowne 24, woj. Wielkopolskie

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni:

a. szczepienie podstawowe: - pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień - drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia

b. szczepienie przypominające:

- pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego

- szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienia bazowe

- kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach musza być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu

- konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni

- konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni

- każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania szczepienia koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie min. szczepienie podstawowe

- każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

 

10. Warunki techniczne:

a. Plac konkursowy i rozprężalnia -  podłoże piaszczyste.

 

11. Kodeks postępowania z koniem:

a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania i transportu.

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.

d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.

e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości oraz w razie konieczności – eutanazji.

f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.