Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Aktualności » Aktualności

Aktualności

05.06. 2019

PSR - Etap III


 

Klub Jeździecki Raduszyn

serdecznie zaprasza na

Zawody Wewnętrzne w Skokach przez Przeszkody 29.06.19 r. - III Etap PSR 2019

 

1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

2. Organizatorzy:        Klub Jeździecki Raduszyn

                                    Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina

3. Termin zawodów: 29 czerwca 2019 (sobota)

4. Warunki: piaszczysty czworobok i rozprężalnia

5. Zgłoszenia udziału w zawodach do dnia 23 czerwca 2018 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com

W tytule prosimy wpisywać PSR III etap, imię i nazwisko uczestnika oraz konkurs, w którym chciałby spróbować sił, a także preferowanego konia. Jeśli ilość zgłoszeń będzie odpowiadała liczbie koni oraz możliwych przejazdów, konie nie będą losowane.

Losowanie koni odbędzie się w środę 14.06 w Raduszynie, zapraszamy chętnych na losowanie o godzinie 20:15 do Młyna. Nieobecni będą mieli tak samo wylosowane konie jak obecni. Zgłoszenia po terminie mogą być rozpatrywane negatywnie, zależnie od ilości przejazdów i dostępności koni.

6. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 23.06.19 r.

7. Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00

8. Osoby oficjalne:

Sędzia Główny: Halina Kosakowska

9. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych

2. Wymagana dokumentacja:

- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów

4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich

5. Opłaty:

Startowe we wszystkich konkursach:

- 50 zł dla klientów stajni

- 40 zł dla dla członków Klubu oraz Sekcj oraz startujących na własnych koniach

Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem

8. Program zawodów:

Konkurs nr 1 - 40 cm - zwykły

Basket

Barodia

Romeo

Mona

Belweder

Konkurs nr 2 - 60 cm - z trafieniem w normę czasu

Rusałka

Barczello

Mirado / dla niektórych jeźdźców

Armando

Maestro

Konie prywatne mogą startować maksymalnie 2 x, konie stajenne (losowane) mogą startować 4 x

9. Nagrody: rozety dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach do trzeciego miejsca

10. W czasie imprezy dostępny będzie catering

Wyniki Etap II

Kodeks postępowania z koniem.

1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.

8. Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod względem dobra konia.