Strona DEMO Strona DEMO Strona DEMO
Oferta » Hipoterapia

Hipoterapia

Koń to stworzenie, które ukochało wolność i które współpracując z człowiekiem, w wyjątkowy sposób się nią dzieli. Umożliwia odczucie tego co jest najcenniejsze w każdym z nas, a na rzeczywistość pozwala spojrzeć inaczej, bo ... „z góry”.

 

Podstawą zakwalifikowania osoby  na ZAJĘCIA HIPOTERAPEUTYCZNE jest brak przeciwwskazań do udziału w tego rodzaju rehabilitacji, potwierdzony przez lekarza prowadzącego.

Istnieje możliwość uczestnictwa w sesjach, w jednym (lub więcej)             z wybranych dni w tygodniu.  Zajęcia mogą być indywidualne lub grupowe dla osób w każdym wieku. Średni czas zajęć to 0,5 h, który jest traktowany jako czas wyjściowy, a następnie indywidualnie modyfikowany, w zależności od realizowanego kontraktu terapeutycznego.

 

Zachęcamy również do wolontariatu hipoterapii www.i-hipoterapia.pl

 

 

DEFINICJA

 

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

 

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

 

   1. Sfera fizyczna: podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

   2. Sfera emocjonalno-motywacyjna: wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

   3. Sfera poznawcza: stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

   4. Sfera społeczna: aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

 

FORMY HIPOTERAPII

 

Fizjoterapia na koniu: gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.

 

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka: zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.

 

Terapia kontaktem z koniem: celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem